Fluid Circle Michał Parkoła
ul. Biały Kamień 2/35
02-593 Warszawa
NIP: 9512013223
REGON: 143975268


konto 08 1140 2004 0000 3702 2819 0921